ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

 

Εταιρική Υπευθυνότητα

Στην ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ η εταιρική υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται ως ένας ακόμη όρος στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν. Απεναντίας,  για  εμάς είναι άρρηκτα και άμεσα συνυφασμένη με ανώτερες αξίες , όπως η προσφορά, η πηγαία δοτικότητα, η  καθημερινή και ειλικρινής συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο που απορρέει από την ιδιοσυγκρασία της διοίκησης και, κατ’ επέκταση γαλουχείται και στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης.

Με την ίδια ευθύνη και με αγάπη για το μέλλον του τόπου μας αποφασίζουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο στην εκπαίδευση, την γαλούχιση και την την ενημέρωση μικρών ηλικιακά, αλλά και μεγαλύτερων κατά περιόδους κοινωνικών ομάδων  με ιδία συμμετοχή , είτε με την ίδια μας την παρουσία, είτε μέσω χορηγιών. Αναγνωρίζουμε και και ανταποκρινόμαστε με σύνεση  στις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμπολιτών μας.

Ως μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αναπτύσσουμε δράσεις που προωθούν τόσο την Εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όσο και την Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στα πλαίσια της Εσωτερικής Ε.Κ.Ε. η εταιρεία:

  • αναλαμβάνει τη δια βίου μάθηση-εκπαίδευση των εργαζομένων της
  • επιβραβεύει με bonus  για την ικανότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων της
  • δημιουργεί κίνητρα προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης
  • προάγει ένα εργασιακό περιβάλλον με προοπτική και μέλλον για όσους δύνανται και επιθυμούν να συμπορευθούν μαζί της

Στα πλαίσια της Εξωτερικής Ε.Κ.Ε. η εταιρεία διοργανώνει:

  • ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
  • ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με σχολεία όμορων δήμων και όχι μόνο
  • επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις εγκαταστάσεις της

όλα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως της νέας γενιάς .

 

ESPA