ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στην ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ η εταιρική υπευθυνότητα δεν μεταφράζεται ως ένας ακόμη όρος στην ορολογία του σύγχρονου επιχειρείν. Απεναντίας,  για  εμάς είναι άρρηκτα και άμεσα συνυφασμένη με ανώτερες αξίες , όπως η προσφορά, η πηγαία δοτικότητα και η  καθημερινή  συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Με την ίδια ευθύνη και με αγάπη για το μέλλον του τόπου μας αποφασίζουμε να προσπαθήσουμε για το καλύτερο στην εκπαίδευση, την γαλούχηση και την την ενημέρωση μικρών ηλικιακά, αλλά και μεγαλύτερων κατά περιόδους κοινωνικών ομάδων  με ιδία συμμετοχή , κάποιες φορές  μέσω φυσικής παρουσίας μας και άλλες μέσω χορηγιών. Αναγνωρίζουμε και ανταποκρινόμαστε με σύνεση  στις ανάγκες  των συμπολιτών μας.

Ως μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία αναπτύσσουμε δράσεις που προωθούν τόσο την Εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη όσο και την Εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στα πλαίσια της Εσωτερικής Ε.Κ.Ε. η εταιρεία:

  • αναλαμβάνει τη δια βίου μάθηση-εκπαίδευση των εργαζομένων της
  • επιβραβεύει με bonus  για την ικανότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων της
  • δημιουργεί κίνητρα προσωπικής και επαγγελματικής ανέλιξης
  • προάγει ένα εργασιακό περιβάλλον με προοπτική και μέλλον για όσους δύνανται και επιθυμούν να συμπορευθούν μαζί της

Στα πλαίσια της Εξωτερικής Ε.Κ.Ε. η εταιρεία διοργανώνει:

  • ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
  • ενημερωτικές ημερίδες σε συνεργασία με σχολεία όμορων δήμων και όχι μόνο
  • επισκέψεις εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στις εγκαταστάσεις της

Με την πεποίθηση ότι η οικολογική συνείδηση καλλιεργείται στους πολίτες μέσω της ενημέρωσης από μικρή ηλικία, η εταιρεία  λαμβάνει μέρος σε εκδηλώσεις που έχουν σκοπό την αφύπνιση της οικολογικής ευαισθησίας κυρίως των παιδιών. Στις εκδηλώσεις αυτές ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι να ενημερωθούν τα παιδιά για τα πλεονεκτήματα της ανακύκλωσης, της βιώσιμης ανάπτυξης και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Τέλος, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρότρυνσή τους να συμβάλουν στην ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευασιών και στην διαμόρφωση μιας νέας, διαφορετικής νοοτροπίας.

ESPA