ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η εταιρεία μας διαθέτει υπερσύγχρονο τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος καλύπτει τις ανάγκες ασφαλούς συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και διαθέτει όλες τις προδιαγραφές για την προστασία του Περιβάλλοντος.

Το ειδικευμένο προσωπικό διαθέτει τις κατάλληλες άδειες για την οδήγηση και το χειρισμό όλων των τύπων των οχημάτων και μηχανημάτων. Τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής, με συχνό καθαρισμό και απολύμανση του συνόλου του εξοπλισμού.

Πιο συγκεκριμένα διαθέτουμε:

 • Φορτηγά αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO V+ και EURO VI
 • Απορριμματοφόρα τελευταίας τεχνολογίας
 • Κάδους open top και closed top containers 8 – 40m3 και press containers 10 – 24m3
 • Ανυψωτικά (CLARK) με λαβίδες ή πιρούνια
 • Ανυψωτικό καλαθοφόρο για εργασίες σε ύψος
 • Γερανοφόρα οχήματα (αρπάγες)
 • Ειδικός φορητός εξοπλισμός
  • Σπαστήρας – Shredder τεμαχισμού και καταστροφής υλικών
  • Τεμαχιστής – θρυμματιστής αποβλήτων ξυλείας υψηλής απόδοσης
  • Πρέσα – ψαλίδι κοπής μεταλλικών αποβλήτων υψηλής απόδοσης
  • Κροκόδειλος (ψαλίδι κοπής μετάλλων)
 • Φορτωτές JCB και βαρέως τύπου
 • Κινητό ΚΔΑΥ- ταινία χειροδιαλογής προς ανάληψη έργων με εξυπηρέτηση στις εγκαταστάσεις του πελάτη

Όλα τα παραπάνω μηχανήματα είναι διαθέσιμα για ενοικίαση προς χρήση στις εγκαταστάσεις του πελάτη μαζί με το κατάλληλο προσωπικό και χειριστές όταν απαιτείται.

ESPA