ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Από Editor στις 11 Ιανουαρίου, 2022

O όμιλος Σιακανδάρη, ένα από τα μεγαλύτερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα επιχειρηματικά σχήματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά έμπειρο εμπορικό διευθυντή για να προσθέσει αξία στις αναπτυξιακές του δραστηριότητες.

Θα ενημερώνεται για τις τάσεις και τις συνθήκες της αγοράς. Θα παρέχει στρατηγικές συμβουλές στην ανώτερη διοίκηση. Απαιτείται επιχειρηματική νοοτροπία και ηγετικές/συντονιστικές ικανότητες για το τμήμα του.

Ο υποψήφιος καλείται επίσης να έχει δημιουργική στρατηγική σκέψη και οργανωτικές ικανότητες.

 

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εμπορικών στρατηγικών σύμφωνα με τους εταιρικούς στόχους.
 • Διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης αγοράς.
 • Κατανόηση των απαιτήσεων των υφιστάμενων πελατών για να διασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες τους (κομβική απαίτηση)
 • Ενέργειες για απόκτηση νέων πελατών και διαχείριση σχέσεων πελατών (νέων και υφιστάμενων).
 • Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρείας.
 • Δημιουργία και διατήρηση επικερδών συμπράξεων με βασικούς ενδιαφερόμενους
 • Παρακολούθηση της απόδοσης των εμπορικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας βασικές μετρήσεις. Παρουσιάσεις εκθέσεων προς την ανώτερη διοίκηση
 • Βοήθεια στον καθορισμό των οικονομικών στόχων και την ανάπτυξη.

 

Απαιτήσεις

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως εμπορικός διευθυντής ή άλλο σχετικό ρόλο
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στις πωλήσεις ή/και μάρκετινγκ και τη διαχείριση σχέσεων με βασικούς πελάτες
 • Κατανόηση σε βάθος των μεθόδων και της ανάλυσης έρευνας αγοράς
 • Πολύ καλή γνώση της υποβολής εκθέσεων απόδοσης και των χρηματοοικονομικών διαδικασιών/διαδικασιών κατάρτισης προϋπολογισμού
 • Εμπορική συνείδηση σε συνδυασμό με στρατηγική νοοτροπία
 • Εξαιρετικές ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες
 • Εξαιρετικές δεξιότητες στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης ο όμιλος προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ανάλογο προσόντων και εμπειρίας)
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο
 • Σύγχρονο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Τοποθεσία Θέσης Εργασίας: Σχηματάρι Βοιωτίας

Αποστολή βιογραφικών στο: hr@siakandaris.gr