ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Από Editor στις 4 Απριλίου, 2024
Στις 27.03.2024, πραγματοποιήθηκε από την Siakandaris Group με μεγάλη επιτυχία περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο του Αεροδρομίου Τανάγρας, στα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Προνήπιου.

Η εκπαίδευση είχε θέμα την ανακύκλωση και έγινε με προβολή παρουσίασης και βίντεο. Τα παιδιά ενημερώθηκαν σχετικά με τις έννοιες της ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και έμαθαν πώς μπορούν να ανακυκλώνουν εφαρμόζοντας διαλογή στην πηγή, απορρίπτοντας τα διάφορα υλικά σε ξεχωριστούς κάδους. Επίσης, διδάχθηκαν πώς μπορούν τα ίδια να βοηθήσουν τον πλανήτη μας στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας, παράγοντας λιγότερα σκουπίδια και αξιοποιώντας τα άχρηστα υλικά για την παραγωγή νέων, ανακυκλωμένων προϊόντων.

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετείχαν ενεργά στην συζήτηση, εκφράζοντας απορίες ή εξηγώντας μας πώς εφαρμόζουν ήδη την ανακύκλωση στο σπίτι τους. Με την βοήθεια της δασκάλας τους, είχαν φτιάξει μια πολύ όμορφη μακέτα του σχολείου τους από ανακυκλωμένα υλικά, ενώ μας υποσχέθηκαν ότι θα φτιάξουν και θα μας στείλουν δικές τους ζωγραφιές με θέμα την ανακύκλωση!

Η εταιρεία μας δώρισε στο σχολείο τέσσερεις κάδους ανακύκλωσης τύπου ecobox, και τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν πώς να απορρίπτουν σε αυτούς τέσσερα ρεύματα προδιαλεγμένων υλικών: χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο και tetrapack, αφού τα έχουν αδειάσει πλήρως από το περιεχόμενό τους και τα έχουν συμπιέσει.

Φεύγοντας, τα παιδιά και η δασκάλα μας ευχαρίστησαν, και υποσχέθηκαν πως το νέο τους στοίχημα θα είναι να γεμίζουν συχνά τους κάδους ανακύκλωσης φέρνοντας τα προδιαλεγμένα υλικά στο ΚΔΑΥ της εταιρείας μας ώστε να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε ένα βιώσιμο μέλλον με λιγότερα σκουπίδια!

ESPA