ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΚΑ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

Από Admin στις 12 Μαρτίου, 2019

Η Eni SpA E έχει συνάψει συμφωνία με την COREPLA, την Εθνική Κοινοπραξία Συλλογής, Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Πλαστικών Συσκευασιών. Η συμφωνία αφορά στην έναρξη ερευνητικών έργων για την παραγωγή υδρογόνου από μη ανακυκλώσιμα πλαστικά απορρίμματα συσκευασίας. Ο κύριος στόχος της συμφωνίας είναι να αξιολογήσει την εισαγωγή ερευνητικών σχεδίων για την παραγωγή υδρογόνου και υψηλής ποιότητας βιοκαυσίμων από πλαστικά απόβλητα.

Η ομάδα εργασίας θα εκτιμήσει τη συμπεριφορά της αγοράς προς τη μη μηχανικά ανακυκλώσιμη συσκευασία τα επόμενα χρόνια. Σε συμφωνία με τις νέες οδηγίες της ΕΕ, η ομάδα θα εξετάσει τα είδη αποβλήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας εποικοδομητικής, πρωτοποριακής διαδικασίας κυκλικής οικονομίας και για τη βελτιστοποίηση της ανάκτησης. Στα ταξινομημένα απόβλητα, οι πλαστικές συσκευασίες διαχωρίζονται και αποστέλλονται για ανακύκλωση, ώστε να μπορούν να επανεπεξεργαστούν με μετατροπή σε chips ή κόκκους. Στη συνέχεια, το πλαστικό γίνεται η πρώτη ύλη για τη δημιουργία νέων προϊόντων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν όλα τα πλαστικά υλικά. Επί του παρόντος, το πλασμίκ είναι το συλλογικό όνομα για τα διάφορα πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε συσκευασίες που δεν έχουν καμία χρησιμότητα στην αγορά της ανακύκλωσης. Ως εκ τούτου, ο όγκος αυτών των υλικών θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση ενέργειας, ενώ ένα μικρό μέρος θα χρησιμοποιηθεί για υγειονομική ταφή. Με την τελευταία συμφωνία, ορισμένα από αυτά τα υλικά μπορούν τώρα να ανακυκλωθούν και να μετατραπούν σε νέα πρώτη ύλη.

Με βάση την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες, η Eni ενισχύει και αναπτύσσει τη στρατηγική της για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην επιχείρηση. Από το 2014, χάρη στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ecofining ™, η Eni παράγει υψηλής ποιότητας βιοκαύσιμα από χρησιμοποιημένο λάδι μαγειρέματος και τηγανίσματος, ζωικά λίπη καθώς και άλλα μη εδώδιμα απόβλητα στο Porto Marghera και επίσης στο Gela. Το υδρογόνο αποτελεί ζωτικό μέρος της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς εξουδετερώνει το οξυγόνο στο φυτικό έλαιο και αλλάζει τα τριγλυκερίδια σε παραφίνες και ισοπαραφίνες, εξαλείφοντας έτσι πλήρως το θείο, τους αζώτους και τους πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες από το βιοκαύσιμο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της κυκλικής οικονομίας Eni είναι τα απόβλητα σε καύσιμα. Επιτυγχάνεται έτσι, έλεγχος της παραγωγής βιοκαυσίμου και βιομεθανίου από το οργανικό κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων (OFMSW). Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής θα είναι ζωτικής σημασίας για την εξαγγελθείσα παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα στα εργοστάσια της Ραβέννας, του Porto Marghera και άλλων πιθανών βιομηχανικών χώρων στην Ιταλία και σε άλλες χώρες.

πηγή: ecomondo the green technology expo

ESPA